Bulduros profesijas dienas - ceļa seguma ierīkošana

Drukāt

Bulduru Dārzkopības vidusskola un SIA “Uzars” 2013.gada 15. un 16. aprīlī  skolas parkā rīko Profesijas dienas, apmācību tēma "Ceļu segumu ierīkošana un kopšana”. SIA “Uzars” speciālisti apmācīs audzēkņus praktiskajā darbā cietā ceļa seguma ierīkošanas darbā.

Pasākuma mērķis -  redzēt, izprast un iepazīt praktiski, kā top ceļa segums, kā tas ir kopjams.

Divu dienu laikā, tiks iepazītas metodes ceļa seguma ierīkošanā:

Apmacībā piedalīsies skolas audzēkņi, kas apgūst parka dārznieku, stādu audzēšanas un citas ar dārzkopību saistītas speciālitātes, interesenti var paverot ceļa seguma veidošanas procesu klātienē un apskatīties kā pavasarī mostas skolas parks.