Jūs esat šeit: Dārza preces, tehnika Zāliena un dekoratīvo apstādījumu laistīšana ar automātisko laistīšanas sistēmu

Zāliena un dekoratīvo apstādījumu laistīšana ar automātisko laistīšanas sistēmu

E-pasts Drukāt PDF
Automātiskā laistīšanas sistēma
Laistīšanas sistēma
Laistīšanas sistēma

Mūsdienās, kad dzīves ritms ir straujš un cilvēks daudz laika pavada ceļā uz darbu, darbā un ceļā uz mājām, brīvā laika paliek ļoti maz. Tomēr neatkarīgi no mājas saimnieka dienas gaitām viņa dārzā un zālienā viss notiek savā dabiskajā ritmā. Augiem ir nepieciešama gan saules gaisma, gan barības vielas, gan ūdens.

Ar lietus nokrišņiem parasti ir par maz, un saimniekam nākas veltīt savu brīvo laiku, laistot piemājas teritoriju. Ja jūs uzskatāt, ka pārāk daudz laika jāvelta teritorijas laistīšanai, vai arī ir skaidrs, ka jūsu zāliens, koki un krūmi saņem pārāk maz ūdens, tad automātiskā laistīšanas sistēma ir tieši tas, kas jums vajadzīgs.
Viss notiek automātiski. Automātisko laistīšanas sistēmu regulē vadības bloks, kurā tiek ievadīta informācija par laistīšanas sākšanu, ilgumu, dienām un tamlīdzīgi. Tālāk jau visu paveic vadības bloks, kas vada visu laistīšanas sistēmu. Lai izvairītos no teritorijas pārāk lielas noplūdināšanas, spēcīgu lietusgāžu laikā lietus sensors sistēmu uz laiku atslēdz, bet vēlāk atkal ieslēdz.
Kā sistēma vizuāli izskatās? Tā ir gandrīz nemanāma, jo cauruļvadu sistēma tiek ierakta zem zemes. Zemes virspusē, bet vienmērīgi, līdz ar zemes līmeni ir redzami tikai laistītāji un vāki vārstu kastēm, tie ir zaļi. Laistītāji jāizvieto tā, lai tie pietiekami labi nolietu visu nepieciešamo teritoriju, bet tajā pašā laikā neaplietu bruģi, māju un citus objektus, ko nav vēlams laistīt. Vadības bloku parasti novieto garāžā vai saimniecības ēkā, bet tas var arī atrasties ārā.
Turbīntipa laistītāji. Tie ir jaudīgi laistītāji, kas pārklāj diezgan lielu teritoriju. Rādiuss, kādā tie sniedzas, ir 6-16 m atkarībā no ūdens spiediena un sprauslas diametra. Caurmērā visiem šī tipa laistītājiem ir iespēja ieregulēt darbības sektoru 30-3600. Nepieciešamais ūdens spiediens ir 2,0-4,0 bāri, bet atkarībā no sprauslas diametra nepieciešamā ūdens plūsma ir 2-37 l/min. Darbības princips ir šāds: kamēr sistēma ir izslēgta, laistītāji «sēž» iekšā zemē, bet, tikko vadības bloks iedarbina sistēmu, sistēmā ieplūst ūdens un spiediena iespaidā laistītāji tiek izbīdīti aptuveni 7,5-15 cm (atkarībā no modeļa) virs zemes, tie sāk rotēt pa ieregulēto sektoru un nolaista attiecīgo teritoriju.
Statiskie laistītāji. Tie ir laistītāji, kas paredzēti nelielu laukumu laistīšanai. To darbības rādiuss ir 1,5-5 m atkarībā no ūdens spiediena un sprauslas diametra. Nepieciešamais ūdens spiediens ir 1,5-3 bāri, bet atkarībā no sprauslas diametra, spiediena un laistāmā sektora nepieciešamā ūdens plūsma ir 0,6-16 l/min. Darbības princips: kamēr sistēma ir izslēgta, laistītāji «sēž» iekšā zemē, bet, tikko vadības bloks iedarbina sistēmu, sistēmā ieplūst ūdens un spiediena iespaidā laistītāji tiek izbīdīti aptuveni 5-30 cm (atkarībā no modeļa) virs zemes un nolaista ieregulēto sektoru. Atšķirībā no turbīntipa laistītājiem šie laistītāji nerotē, bet stacionāri izsmidzina ūdeni ieregulētajā sektorā. Šiem laistītājiem var uzstādīt divu veidu sprauslas: neregulējamās - 450, 900, 1800, 2700, 3600 un regulējamās, kurām var iestādīt laistīšanas sektoru no 0 līdz 3600.
Piliencaurulītes. Tā ir speciāla sistēma, kas piegādā ūdeni tieši augu saknēm. Piliencaurulītei noteiktā attālumā ir caurumiņi (20 cm - 1m ), caur kuriem iztek noteikts ūdens daudzums (1,14-8 l/h). Vislabāk piliencaurulītes izmantot apstādījumu laistīšanai, piemēram, dzīvžogiem, puķu un dekoratīvo augu dobēm. Izmantojot piliencaurulītes, tiek ekonomēts ūdens, jo tas netiek šļakstīts nekur citur, bet smalku pilienu veidā nonāk tieši uz augsnes pie augu saknēm. Minimālais darba spiediens ir 0,3 bāri. Piliencaurulītēm ir divi trūkumi: pirmkārt, tās nedrīkst rakt zemē, jo gluži vienkārši saknes salien caurumiņos un tie aiziet ciet, tādējādi dobes, kurās tās ir uzstādītas ir jāpārklāj ar mulču, un, otrkārt, tās pēc 3-8 gadiem var aizsērēt (tas ir atkarīgs no ūdens kvalitātes). Protams, šo sistēmu atjaunot nav sarežģīti un arī nav dārgi.
Elektromagnētiskie vārsti. Automātiskā laistīšanas sistēma ir komplicēta sistēma, kur pieejamais ūdens daudzums tiek sadalīts tā, lai sistēma darbotos kvalitatīvi un pilnīgi automātiski. Jāsaka, ka ūdens ieguves avots ir tāds, kāds tas ir. Vairākumā gadījumu nav iespējams visu teritoriju noliet vienlaicīgi, jo gluži vienkārši nepietiek ūdens. Tādēļ visi laistītāji tiek sadalīti pa grupām un katru grupu kontrolē savs elektromagnētiskais vārsts. Elektromagnētiskie vārsti atrodas vārstu kastēs, kas ir ieraktas augsnē līdz ar zemes līmeni. Vārsts saņem signālu no vadības bloka un attiecīgi vai nu atveras, vai aizveras. Parasti vienlaikus tiek atvērts viens laistīšanas vārsts; kad tas tiek aizvērts, atveras nākamais, kamēr visa teritorija ir nolieta. Visas šīs darbības koordinē vadības bloks.
Īpašs temats - sporta laukumu laistīšana. Princips ir tāds pats, bet, ņemot vērā, ka sporta laukums ir īpaša teritorija, kas tiek aktīvi lietota, šeit nav vēlams salikt pārāk daudz objektu, kas varētu traucēt sportot. Risinājums ir speciālas, ļoti jaudīgas laistīšanas galvas, kuru skaita ziņā ir nepieciešams krietni mazāk par parastajiem laistītājiem. Šādi laistītāji darbojas tieši tāpat kā jau iepriekš pieminētie - kamēr sistēma ir izslēgta, tie «sēž» iekšā zemē, bet, tikko vadības bloks iedarbina sistēmu, sistēmā ieplūst ūdens un spiediena iespaidā laistītāji tiek izbīdīti virs zemes, sāk rotēt pa ieregulēto sektoru un nolaista attiecīgo teritoriju. Atšķirīgas ir prasības pēc spiediena. Ieteicamais ūdens spiediens, lai laistītāji normāli pildītu savas funkcijas, ir 2,8-6,9 bāri. To darbības rādiuss ir 12-24 m atkarībā no ūdens spiediena un sprauslas diametra.
Lielu teritoriju laistīšanai, kurās neatrodas tādi objekti, ko nebūtu vēlams saliet ar ūdeni, var izmantot spoles tipa laistītāju. Princips ir šāds: uz spoles tiek uztīts noteikts daudzums polietilēna caurules. Caurules galā tiek pievienoti ratiņi, uz kuriem novieto laistīšanas lielgabalu - jaudīgu laistītāju, kas griežas un lej ūdeni lielā attālumā (20-80 m atkarībā no spoles izmēra, spiediena, sprauslas diametra). Šādu spoli novieto apūdeņojamās teritorijas malā. Kad sistēmā ieplūst ūdens, spole sāk tīties iekšā, lēnām velkot ratiņus sev klāt, bet laistīšanas lielgabals griežas un nolaista teritoriju. Šī sistēma ir lētāka salīdzinājumā ar tāda izmēra teritorijas laistīšanu ar iepriekš pieminētajiem laistītājiem, bet šajā gadījumā jāņem vērā, ka spoles tipa laistītājs ir jānovieto izejas punktā ar traktora palīdzību un, kad tas kustību pa savu trajektoriju pabeidzis, tas atkal jānovieto nākamajā izejas punktā. Šādai sistēmai ir nepieciešams diezgan liels ūdens spiediens: 5-12 bāri.
Kam būtu jāpievērš uzmanība? Pirmkārt klientam ir jāpārliecinās, vai sistēmas uzstādītājs par sava darba kvalitāti dod garantijas.
Otrkārt, jābūt paredzētai iespējai pirms ziemas perioda atbrīvot sistēmu no ūdens, pretējā gadījumā ir liela iespēja, ka sistēma var aizsalt un kaut kur pārplīst.
Treškārt, sistēma jāuzstāda tā, lai iespēju robežās netiktu nolietas teritorijas, kas nav jālaista, piemēram, māja, garāža, bruģis...
Ceturtkārt, ir ļoti vēlams pārliecināties, vai laistīšanas sistēmas uzstādītājs piedāvā tādu pakalpojumu kā sistēmas apkalpošanu arī pēc garantijas laika.